Beëdigde en gelegaliseerde vertalingen

Beëdigde vertalingen

W. Pellegrims is beëdigd vertaler bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, Afdeling Mechelen en bevoegd om vertalingen te beëdigen van bijvoorbeeld notariële aktes, huwelijksaktes, geboorteaktes, diploma’s, enz.

Gelegaliseerde vertalingen

De legalisatie van de vertaling gebeurt door de Voorzitter van de Rechtbank. W. Pellegrims verzorgt de hele legalisatieprocedure bij de rechtbank. Daarover hoeft u zich niet te bekommeren.